internaciona Ido-Konfero 2006

Raporto pri la internaciona Ido-konfero dum la tempo inter la 25esma e 28esma di agosto 2006 en Berlin

La internaciona Ido-konfero 2006 eventis dum la tempo inter la 25ma e 28ma di agosto 2006 en la Germana chefurbo Berlin.

La Ido-Amiki Berlin preparis ica importanta por la Ido-movemento renkontro kun granda ardoro e diligenteso.

Idani di Finlando, Francia, Hispania, Portugal, Chekia, Polonia, Chinia, Nederlando e Germania e liberprofesionala filmifisto di USA asistis nia konfero. Tale rirenkontris samideani, qui esas amiki depos multa yari, ma ni anke povis salutar kelka nova gesamideani inter ni. Ante l'oficala komenco dil Ido-konfero dum la 25ma di agosto 2006 eventis la yarchefkunveno dil Germana Ido-Societo en la ver.di-domo en la distrikto Berlin-Mitte. Ibe ultre altro decidesis, ke la Germana Ido-Societo sustenos l'aranjo dil internaciona Ido-konfero dum la yaro 2007 en Paris o cirkumajo okazione dil centyarala aniversario di Ido.

Ye la komenco dil Ido-konfero sioro H. Mittag pleis kun sua akordeono la melodio di "EUROVISION". Pose la prezidanto di ULI Hans Stuifbergen inauguris la Ido-konfero 2006. Sequis salutvorti di la prezidero Berlinala dil Societo dil Germana Linguo (VDS), Kurt Gawlitta e di la prezidero dil Societo di Skripteri en Berlin profesoro Bosetsky. Pose samideano Eberhard Scholz parte lektis salut-mesaji, qui sendesis ek la tota mondo. Fine Frank Kasper prizentis per sua komputoreto la saluto-vorti da la filiino (evanta 6 yari) di Fernando Téjon en Ido, registragita ye la interreta pagini di Fernando Téjon.

Dum la vespero la partoprenanti travivis agreabla gril-vespero en la "ver.di-Jugendbildungsstätte", Konradshöhe. Dum l'antedimezo dil 26ma di agosto 2006 eventis laborkunsido en la "ver.di-Jugendbildungsstätte". Komence Gonçalo Neves lektis kelka poemi en Ido. Sequis diskuto e decido koncerne l'aranjo e realigo dil internaciona Ido-konfero dum la yaro 2007 en Paris o cirkumajo okazione dil centyarala aniversario di Ido.

Koncerne ica skopo fondesis organiz-komisitaro. Sequis kurta diskuto pri la projeto di nova interret-pagini di ULI kreita di Loic Landais. La projeto ganis generala aprobo.

Gonçalo Neves lektas poemi La

prezidanto di ULI Hans Stuifbergen

de sinistre a dextre:

d-ro Detlev Blanke, Don Gasper e Günter Anton

Ante la dejuno la partoprenanti ankore audis diskurso dil prezidero di la „ Societo por Interlinguistiko“ d-ro D. Blanke pri sua nova libro en la Germana. Günter Anton tradukis aden Ido. Pose d-ro Blanke esis ye la dispono por diskuto pri to.


Kelka partoprenanti avan la ver.di-domo

Pos komuna dejuno en la "ver.di-Jugendbildungsstätte" ni veturis kun publikala trafikili a la urbala centro westal.

De la fervoyala staciono "Zoologischer Garten" ni veturis uzinte l'omnibus-lineo nr. 200 preterpasinte la westala kulturala centro, la placo "Potsdamer Platz" e tra la aleo "Unter den Linden" (Sub la Tilii) a la placo "Alexanderplatz", qua situesas en la urbala centro estal. Ibe ni havis l'okaziono vizitar la “Bazaro favore solidareso” di la jurnalistaro.

Dum la vespero e parto dil nokto ni vizitis kadre dil "Longa nokto di muzei" diversa muzei en Berlin, quale la Nacionala Galerio, la Pergamon-Muzeo e la Muzeo pri Egiptia en la insulo di muzei.

Dum l'antedimezo dil 27ma di agosto 2006 eventis la lasta laborkunsido en la "ver.di-Jugendbildungsstätte". Komence amiko Igor Vinogradov de Rusia kantis mediacante per la komputoro.


Dum la laborkunsido

Pose Ferdinand Möller prizentis elektronikala dicionarii, quin lu *dijitaligis e la *skanita Persiko-dicionario. Lu pregis la helpo dil Idisti por finigar, korektigar ed aktualigar la *skanita dicionarii. Dieter Schmidtchen prizentis sua povo jonglar kom mikra amuziva intermezo. H. Mittag muzikale akompanis lu pleinte kun sua akordeono. Ye la fino dil laborkunsido la honoruma ULI-prezidanto Günter Anton dum kelka minuti diskursis pri la situeso koncerne l'ULI ed olua Direktanta Komitato.

Pos la dejuno ni travivis specala surprizo. Ni povis juar romantikala turo kun historiala turistala "Zille"-omnibuso kun urb-guidantino cirkume la mezo di Berlin.Günter Anton tradukis la Germanlinguala guidado dil urb-guidantino aden Ido.

La partoprenanti dil konfero avan la historiala turistala "Zille"-omnibuso

Pos la turo ni komune migris kelkete tra la konocata aleo "Unter den Linden" (Sub la Tilii), tra la Brandenburga pordego e preteriris che la parlament-edifico (Reichstag) a la nova chefa fervoyala staciono. De ibe ni veturis kun urbala treno e subtera treno a tipikala Berlinala restorerio, ube ni dineis. Ni juis saporoza tipala Berlinala dishi e bona Berlinala biro en l'ordinara restorerio "Futtern wie bei Muttern" (Manjar quale che matro).

Rudolf Gensch prizentis a ni kamizo kun reklamo okazione dil centyarala aniversario di Ido dum la yaro 2007. La kamizo erste esis produktata dum la recenta dii ante la konfero e la partoprenanti povis komprar ol.


En la restorerio "Futtern wie bei Muttern"

La prezidanto e la viceprezidanto di GIS
Frank Kasper e prof. Wolfgang Quies

Dum l'antedimezo dil 28ma di agosto nia Fina samideano Arto Moisio explikis a ni la funcionado ed uzado dil'interreta enciklopedio vikipedio e specale dil Ido-vikipedio.

Dum la tota renkontro la yuna Usana tv-jurnalisto Nick Vivion filmifis inter la Idisti . La filmo komence publikigesos che l'interreto e plu tarde ofresos a televizionala stacioni. Dum la tota tempo dil konfero en seminar-chambro en la "ver.di-Jugendbildungsstätte" expozesis nova propagili, Ido-kamizi, Ido-insigni, broshuro“GDR-66“, literaturo de Waldkappel ed altra !!

On povas rezumar, ke la Ido-konfero 2006 esis sucesoza por la partoprenanti.

La specala dankon di la partoprenanti meritas la sindikato “Unionita Servado” (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft , kurte „ver.di“), landala distrikto Berlin/Brandenburg, la administranti e la personaro dil "ver.di.-Jugendbildungsstätte" en Berlin-Konradshöhe, la Berlinala Trafik-Kompanio BVG e la posedanto e la personaro dil restorerio "Futtern wie bei Muttern" (Manjar quale che matro).Omni mencionita importantege kontributis a la granda suceso di nia konfero.

Cetere ni dankas a la honoruma ULI-prezidanto Günter Anton pro la tradukado aden Ido facita da lu dum la laborkunsidi e dum la urb-turo kun l'omnibso. Fine me anke ye la nomo di omna partoprenanti dankas a la Ido-Amiki Berlin pro la eminenta e diligenta aranjo dil konfero.

Til rivido okazione dil Ido-konfero 2007 en Paris!!!

Frank Kasper
prezidanto dil Germana Ido-Societo


Kara Frank.

Anke me experiencis tre agreabla dii en Berlin, e me esis astonata pro la profesionala organizo dil evento. Multe diskutesis, babilesis ed exkursesis, omno de granda intereso. Esis surprizo renkontrar tante nova amiki, parolar en rondo kun skriptisti e jurnalisti. Me juis la muziko da Igor Vinogradov,prizentita per registragita rom-diski, grandioze bona muziko! Anke afabla suprizo esis la saluto-vorti da la filiino (evanta 6 yari) di Fernando Téjon, qua prizentis su Ido-lingue, registragita ye la pagini di Fernando Téjon.

Lundio, me venis heme senprobleme, ankore kompris kelka donacaji por amiki e familiani heme, e mem rirenkontris Avinti, nia Chek amiko ye l'aleo 'Sub la Tilii', jus ante la departo al aeroportuo.

Intertempe me anke lektis kun intereseso la maxim nova Ido-literaturajo, skribita originale en Ido da Robert Pontnau: "GDR 66". Ol es raporto pri sua unesma voyajo, kom yunulo, ad olima est-Germania. La libreto, 18 pagini, ilustrita, es komprebla de Librerio Tia Libro kontre 3 euri (inkluzante afrankuro).

Por la nova Ido-konfero me esperas (ri)vidar plusa vizaji, nova ed anciena, sequant yaro en Paris.

Saluti amikala,
Hans Stuifbergen
prezidanto di ULI

Retre a la frontispico pri Ido-konferi e - renkontri

Retre a la komencpagino di ULI

function:RenderStopWatch