Internaciona Ido-renkontro 2008

Internaciona Ido-renkontro dum la tempo inter la 22ma til la 26ma di agosto 2008 en Wuppertal-Neviges (Germania)

L'Internaciona Ido-renkontro eventis dum la tempo inter la 22ma til la 26ma di agosto 2008 en la Silvio-Gesell-Asembleyo en Wuppertal-Neviges (Germania), qua prizentesas hike.

Ad ica loko arivis posdimeze dil 22-esma di agosto la unesma partoprenanti. Pos kordiala saluti e personal embracuri di su-konocanti la arivinti konquestis rapide la edifical ensemblo, la salono por konferar, la lokacita chambri e la salono por manjar. Unesma impreso : ecelanta.

Balde la konfero-salono esis ornizita per diversa afishi, inter altri anke kolorizita afisho kun un sajeso Indiana pri la paco tradukita ad cent lingui, cetere anke aden Ido. Vespere pos la dineo on multe konversis anke pri privataji. Ja la unesma vespero duris preske til meznokto.

Asemblinti de Germania, Francia, Nederlando, Chinia e Belgia venis a Neviges.

Dum l'antedimezo ni vehis per urbala treno e la famoza pendanta tramo a la Muzeo pri la Komencinta Industriizo e la Friedrich-Engels-Domo. Expozaji quale exemple texomashini memorigas la penoza laboro dil laboristi. En la Engels-domo on povas remarkar la komforton dil lora borgezaro, se on regardas la meblaro en la saloni, ma anke statueto di Friedrich Engels donacita da la statestro dil olima GDR Erich Honecker.

Pos regardar amba muzei parto di ni promenis tra l'urbo ed altra parto retrovenis a l'asembleyo. Exakte ye quar kloko posdimeze komencis la yarchefkunveno dil Germana Ido-Societo, qua duresis dum dueduima hori.

Pos saporoza dineo Frank Kasper oficale apertigis l'Europana Ido-renkontro 2008 e specale bonvenigis partoprenanton de Sud-Est-Azia (Hongkong/Chinia). Pose Frank Kasper pregis kurta silento honorume a nia mortinta samideani Richard Stevenson de Nova Zelando, Wolfgang Quies e Klaus Anders de Germania.

''Parto dil asistinti en l'internaciona Ido-renkontro 2008 en Wuppertal-Neviges de sinistre a dextre: Dope: Rudolf Gensch, Germania; Dieter Schmidtchen, Germania; Inga Möller, Germania; Ferdinand Möller, Germania; Thomas Schmidt, Germania; Vera Barandowská-Frank, Germania; Hans Stuifbergen, Nederlando; Don Gasper, Chinia; Elvi Schlemminger, Germania; Robert Pontnau, Francia; Günter Schlemminger, Germania; Avane: Gert Heintze, Germania; Frank Kasper, Germania; Eberhard Scholz, Germania; Günter Anton, Germania; Alfred Neußner, Germania; Hans-Georg Winkler, Germania

Eberhard Scholz lektis laute saluti di kelka samideani, qui ne povis asistar nia renkontro. Ni juis muzikala saluto di nia Rusa samideano Igor Vinogradov, di qua la profesionaleso animis la tota askoltanti, e subite omni kun-kanteskis laute e min laute. La bela kansoni “vesperi apud Moskva” e “Nia treno” certe akompanos la Idista koro lor futura kunveni. Lo esis restonta travivajo di ca renkontro.

Pose ni spektis TV-filmo pri nia kara samideano Wolfgang Quies, qua regretinde pro granda morbo mortis en januaro 2008. Ye la fino dil unesma dio di nia renkontro ni sidis kune en agrabla rondo e kantis popul-kanti en Ido.

Dum l'antedimezo dil duesma dio di nia renkontro nia chefa skopo esis vehar per la famoza pendanta treno.Ica impresoza teknikala konstrukturo admiresis da ni omna. La pendanta treno parvehas de la komenca til la fina staciono diston di cirkume 20 km. Grandaparte la treno vehas super la rivero Wupper. Pro ke la urbo situesas en valo, en qua fluas la Wupper, ol nomesas Wupper-valo (Germane: Wuppertal).

Pos la dimezo ni senpaciente vartis la kulmino di nia renkontro, l'arivo di nia kara samideano Jacques Bol, di siorino Yolande Juste, la filiino dil famoza Belga Ido-poeto Andreas Juste e di sioro Ferdinand Poswick de Belgia. Ye la komenco dil posdimeza laborkunsido samideano Jacques Bol evante 86 yari diskursis pri lua tempo kom redaktero di „PROGRESO“ kun omna problemi e plezuri. Pose la nova redaktero, Robert Pontnau de Francia, diskursis pri lua imagino produktar richa ed interesiva revuo. Amba plendis la ne-suficanta kunlaboro e helpo dil Idistaro. Skriptero, formacanto, imprimigero, expediero – yen nur un persono, ka bone?


Dum la diskurso di samideano Jacques Bol (Belgia) (avane sinistre)

Fine sioro Alfred Neussner diskursis pri l´idei e skopi di Silvio Gesell, pri la intenci di la Silvio-Gesell-Asembleyo ed olua posiblesi en la prezenteso. Lua temo trovis interesita questioninti.

Pos la dineo ni itere sidis kune en agreabla rondo til la tarda nokto kantinte e babilinte.

Dum l'antedimezo dil lasta dio di nia renkontro la asistinti senpaciente ed expektoze regardis la prizentado di siorino Yolande Juste e sioro Ferdinand Poswick pri la heredajo di elua patro, la grandioza poeto Andreas Juste. Pro ke siorino Juste diskursis en la Franca linguo samideano Jacques Bol tradukis aden Ido.


Sioro Ferdinand Poswick dum la prizentado pri la heredajo di Andreas Juste

Okazione la 10ma aniversario di la morto di Andreas Juste (1918-1998) la familio Juste intencis homajar lu per acesigar la situo http://www.justeandco.net a la verki skribita da Andreas Juste en Ido-linguo, same kam al inventario dil Ido-fonduro, kolektita dum plu kam 50 yari.

http://www.justeandco.net esas situo acesigante la datumaro "Andreas Juste Ido-fonduro" asociita a potenta serchilo kun:

  • montrado di omna serchebla vorti
  • nula vort-exkluzo
  • konkordigo di omna vorti
  • komplexa kombini
  • konstanta montrado di la kontenajo-tabelo e dil aktuala dokumento

Yolande Juste, filiino di Andreas Juste, esas l’editero responsanta.
Y. Juste, rue Neuve Niole 32/2, B-5537 Maredret, Belgique

Pos la tre interesiva prizentado Frank Kasper oficale finigis l'internaciona Ido-renkontro 2008 en la Silvio-Gesell-asembleyo en Wuppertal-Neviges. Lu konstatis, ke l'asistinti travivis agreabla e neobliviebla renkontro e deziris ad omni agreabla hemvoyajo. Ti asistinti, qui erste departis ye la 26ma di agosto 2008 ankorfoye travivis agreabla vespero.

Samideani Neussner e Stuifbergen ofris lia librala trezori e lia novaji dum la tota renkontro per libro-tabli . Anke la Idoamiki Berlin ofris t-kamizi kun Ido-simboli, analoga kravati por kostum-homi e la recenta Radikaro Ido-Germana e diversa kayeri dil Ido-Saluto. On deziris ke la Ido-propagilo esez imprimigita en Italiana.


Selekto di Ido-literaturo sur un de la libro-tabli

Ica raporto kreesis da
Frank Kasper
aranjero dil internaciona Ido-renkontro 2008
ed
Eberhard Scholz
sekretario dil Germana Ido-Societo

Retre a la frontispico pri Ido-konferi e - renkontri

Retre a la komencpagino di ULI

function:RenderStopWatch