JHV 2009

Yarchefkunveno dil Germana Ido-Societo ye la 16ma di mayo 2009 in Nürnberg

En saturdio, la 16ma di mayo 2009 en mea hemurbo Nürnberg eventis la cayarala yarchefkunveno di GIS. Partoprenis 55 pocent dil GIS-membri ed un gasto.
Pos kurta memoro pri Jacques Bol e transdono dil saluti arivita a nia kunveno ultre altro dil ULI-prezidanto la viceprezidanto di GIS Frank Kasper en la Germana rezumis pri la recenta yaro.
Lu povis konstatar diversa aktivesi kadre di GIS ed anke di kelka interesemi favore GIS.
Pro liberigar l'ofico por yuna samideano Frank Kasper ye la fino di sua raporto retretis di sua ofico. Sequis novelekti di prezidanto e viceprezidanto di GIS. Kom nova prezidanto di GIS pos unyarala pauzo rielektesis Frank Kasper.
Kom viceprezidanto di GIS eletesis nia yuna samideano d-ro Thomas Schmidt ek Muenchen (Bavaria).
Pos decido pri modifiki di du pragrafi dil statuto di GIS ankore eventis vigla diskuto ultre altro pri la futuro dil Ido-movemento.
Vespere ni komune vehis a restorerio en l'aciena urbo direte dop la kastelo, ube ni juis Frankona manjaji e Frankona biro.
Fine kelka senfatigema samideani ankore vizitis tradicionala restorerio kun propra biriferio ed juis babilante en agreabla rondo l'unika reda biro, qua nur produktesas en ica loko.

En sundio, la 17ma di mayo 2009 ni komune vehis kun l'automata subtera tramo e vizitis la Strado di Homala Yuri e la chefa merkato.

Yen vu trovas raporto en la Germana e kelka fotografuri facita avan la staciono dil subtera tramo "Opernhaus" ed ye la strado di homala yuri

De Nürnberg kordialege salutas vi omna

Frank Kasper
prezidanto dil Germana Ido-Societo

function:RenderStopWatch