Quies

Kara samideani,

Me kondolas la Germana Ido-Societo pro la morto di samideano Wolfgang Quies.

La texto adjuntita a la mesajo anuncanta lua morto, expresas lo bone. Anke me renkontris Wolfgang Quies diversa foyi, ed experiencis lu kom gaya e gayiganta persono, plena de optimismo.

Il esis serioza pri Ido-aferi. Il sempre esis pronta sustenar l'Ido-movemento, nulafoye hezitis helpar povra Idisti de altra landi. Dankez la jenerozeso di Wolfgang Quies, multa povis partoprenar Internaciona Ido-renkontri.

Ni tre indijos Wolfgang Quies.

Traurante,

Hans Stuifbergen
Amsterdam


http://groups.yahoo.com/group/idolisto/message/16783

function:RenderStopWatch